Brasilien

Rolle der Gewerkschaften in der Sozialpolitik
Verlagsort: 
Bonn
Körperschaften: 

(BRD) Friedrich-Ebert-Stiftung. FES. Abteilung Entwicklungsländerforschung. Bonn

Erscheinungsjahr: 
1977
PPN: 
0015449
Umfang: 
47 S.
Serie: 
Serien Nr: 
48
Signatur: 
SS-VI-D-0241-00
Geografischer Bezug: