Building from below

local initiatives for decentralized development in Asia and Pacific. Vol. 1.2.3
Verlag: 
Asia and Pacific Development Centre
Verlagsort: 
Kuala Lumpur
Körperschaften: 

(BRD) Konrad-Adenauer-Stiftung. KAS. Sankt Augustin

Erscheinungsjahr: 
1987
PPN: 
0017593
Signatur: 
X-I-d-0195-00