Historia general de la iglesia en America Latina

1.1: Introduccion general a la historia general de la iglesia en America Latina
Verlag: 
Sigueme
Verlagsort: 
Salamanca
Erscheinungsjahr: 
1983
PPN: 
0013239
Umfang: 
723 S.
Serien Nr: 
10
Signatur: 
SS-I-A-0054-01
Geografischer Bezug: