New directions in development

Latin America, export credit, population growth and US attitudes
Verlag: 
Praeger
Verlagsort: 
New York (u.a.)
Körperschaften: 

(USA) Overseas Development Council. ODC. Washington, D.C.

Erscheinungsjahr: 
1974
PPN: 
0013341
Umfang: 
XIX, 456 S.
Serien Nr: 
2
Signatur: 
SS-I-C-0372-00
Geografischer Bezug: