Urban-regional development in South-America

a process of diffusion and integration
Verlag: 
Mouton
Verlagsort: 
The Hague (u.a.)
Körperschaften: 

UNRISD. United Nations Research Institute for Social Development

Erscheinungsjahr: 
1975
PPN: 
0013748
Umfang: 
XVI, 294 S.
Serien Nr: 
10
Signatur: 
SS-I-D-0383-00
Geografischer Bezug: 
Zusatzinfo: 

Zugl.: Kopenhagen, Univ., Diss., 1972