Human rights in contemporary East Asia

an empirical study
Verlagsort: 
Tokyo
Körperschaften: 

(Japan) Sophia University. Institute of International Relations. Tokyo

Erscheinungsjahr: 
1982
PPN: 
0017619
Umfang: 
103 S.
Serien Nr: 
43
Signatur: 
X-I-e-0047-00
Geografischer Bezug: